Een trend is een waarde- en behoefteverandering die een specifieke richting uitgaat en waarvan de (eerste) signalen al te vinden zijn binnen bepaalde groepen in de samenleving.